Gevraagde stukken Bijlagen-set

Bij de gemeente in te dienen stukken:
- rechtsgeldig ondertekend inschrijvingsformulier (zie bijlage)
- plattegrond begane grond 1 : 100*
- plattegrond eventuele verdieping 1 : 100*
- aanzichten gevels 1 : 100*
- tenminste 1 doorsnede*
- overzicht materiaal en kleurgebruik
- korte toelichting (max 1 pagina A4)
- berekening van grondvlak en inhoud*

* De tekeningen dienen te zijn voorzien van een duidelijke maatvoering.
Er hoeft dus nog niet een volledig uitgewerkt plan te zijn met alle detailleringen en berekeningen.
Alle ingediende stukken en tekeningen dienen te zijn voorzien van de naam van de inschrijver,
datum en rechtsgeldige ondertekening.

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief Leeuwarden eo

Klik om aan te melden
FAQ's
.