.

Lijkt de gedachte opzet haalbaar qua voorwaarden en financien?
Wij kunnen het vooroverleg met de gemeente voorbereiden en met u uitvoeren.

MV dienst:
Wat houdt het Vooroverleg in?
/ Maken van een eenvoudige presentatie : plattegronden, aanzichten, situatie, beschrijving.
/ Dit wordt in een gesprek met de gemeente toegelicht.
/ Vastleggen van eventuele noodzakelijke aanpassingen zoals aangegeven door de gemeente.

Kosten Vooroverleg : € 1250.

Volgende stap: Bouwaanvraag

.

Wil je koekjes toestaan?