Recreatief wonen vindt meestal plaats in parken met recreatiewoningen. Hier mag niet permanent gewoond worden en gemeenten kunnen streng zijn in het handhaven van de regels.
In verband met de woningnood wordt er in de politiek nagedacht over permanent wonen in recreatieparken, maar er is nog niets concreet.

Bouwregels varieren per park. De goedkoopste oplossing hier is de UNO 25m2. Deze voldoet niet aan het bouwbesluit.
MV MiniVilla bv
Slim Compact Bouwen
Verwersdijk 92
NL 2611 NK Delft
Nederland
T 0630192621
info@minivilla.nl
www.minivilla.nl

Wil je koekjes toestaan?