Doe Mee

MiniVilla is bezig met een aantal pilot projecten waaronder en´verhoogde maaivelden´op meerdere locaties in Nederland.

Er is een enorm tekort voor betaalbare woningen voor starters en studenten en er is een grote woningbouwopgave voor bijna alle steden.
Duurzaamheid en stikstof reducering zijn ook bepalende factoren. Het vinden van een geschikte locatie voor woningen is een moeilijke opgave.

Volgens sommige experts zou hoogbouw een oplossing kunnen bieden.
Echter uit onderzoek is gebleken dat de voorkeur van woningzoekenden in Nederland uit gaat naar grondgebonden woningen met een eigen tuin. Ook zijn hoge flat gebouwen zoals wij deze kennen op veel plekken zoals de randen van een natuurgebied niet wenselijk door de gemeentes.

De gemeentes, de provincies en het rijk hebben veel snippergrond. Echter
de bereidheid en flexibiliteit om deze ruimtes te gebruiken om woningen te plaatsen is niet altijd aanwezig.


Verhoogde maaivelden
MV MiniVilla heeft concepten bedacht van 'gestapelde MiniVilla's' waarin door het creëren van nieuwe maaivelden op hogere niveaus de zo gewilde vrijstaande woningen met tuin en een lagere prijs per woning haalbaar lijkt.

Wij introduceren een opzetmet gestapelde MiniVilla’s in een groene omgeving met vertical farming. Samen met de toekomstige bewoners van deze gestapelde groene MiniVilla’s; investeerders; ouders van jong volwassenen en woningbouwverenigingen starten wij een coöperatie die als ontwikkelaar (zonder winst oogmerk) met de gemeente in gesprek gaat en de grond koopt of voor minimaal 30 jaar in erfpacht neemt. Met dit aanpak voegen wij grond toe en dragen wij bij aan groen en kwaliteit in de stad.

We gingen op zoek naar geschikte locaties, ze worden hieronder getoond. Deze hebben potentie voor het plaatsen van gestapelde maaivelden voor MiniVilla’s en groen.
De locaties hebben geen woonbestemming maar er is weinig reden om hier geen toestemming te geven om permanent of tijdelijk wonen toe te staan. Hiervoor is het nodig dat de gemeenten hier medewerking aan verlenen.

Als u interesse heeft in een project-locatie verzoeken wij u zich vrijblijvend in te schrijven voor het creeren van draagvlak en om mogelijk een kans te maken hie
r te gaan wonen via koop of huur.

MV MiniVilla bv
Slim Compact Bouwen
Verwersdijk 92
NL 2611 NK Delft
Nederland
T 0630192621
info@minivilla.nl
www.minivilla.nl

Wil je koekjes toestaan?