>1 Rotterdam, Keyenburg

5 a 15 Tiny Houses in Keyenburg Rotterdam, vorming groep

Keyenburg, Rotterdam
Voor de locatie Keyenburg, nabij Zuidwijk, Rotterdam, zijn de voorbereidingen in gang gezet om de eerste officiële tiny house-locatie van de gemeente Rotterdam te worden.
De gemeente Rotterdam stelt tijdelijk het terrein beschikbaar en bouwers/eigenaren/bewoners worden in de gelegenheid gesteld hun tiny houses te plaatsen en te bewonen. Deze locatie biedt straks plaats aan minimaal 5 en maximaal 15 tiny houses voor een periode van maximaal 10 jaar.

Te midden van het Zuiderpark, op een voormalig volkstuinencomplex, wordt door de gemeente ruimte gemaakt voor tiny houses. In een groene setting staan straks tiny houses waarvan de huishoudens tezamen een zelfvoorzienende community vormen. Dit gebeurt allemaal op basis van een experiment, waarbij nieuwe vormen van wonen en duurzaam bouwen geëtaleerd worden.

Voor een periode van maximaal 10 jaar is op de kavel ruimte beschikbaar om zonder blijvende ingrepen te bouwen aan een duurzame community. Aan de tiny houses (en eventuele bijgebouwen) en directe omgeving zijn in het kavelpaspoort 15 stedenbouwkundige randvoorwaarden opgenomen; eventuele begrenzingen van bestemmingen in het platte vlak zijn op de kaart weergegeven.
Alle huisjes dienen geheel zelfvoorzienend te zijn, er zijn dus geen aansluitingen.
Verder geldt voor de bouwers en ontwerpers vooral dat er veel vrijheid is om tot slimme duurzame woonvormen te komen.

De gemeente zoekt passende, enthousiaste, duurzame tiny house bewoners. Om in aanmerking te komen voor een plek, moeten vooraf plannen worden ingediend. Deze plannen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.
(bron bovenstaande tekst: Gemeente Rotterdam)


MV MiniVilla wil een groep vormen om mee te doen aan deze selectieprocedure en nodigt je uit om mee te doen.

Heb je interesse in actieve deelname aan deze groep?

Stuur vóór 30 september een email naar info@minivilla.nl.
Onderwerpregel: Aanmelding Keyenburg.
Vermeld tenminste : Voor- en Achternaam, Adres, Grootte huishouden, Telefoonnummer.

Deze aanmelding is geheel vrijblijvend.
Bij voldoende interesse starten we de groep en word je uitgenodigd voor verdere stappen.


Voor meer info mail je naar info@minivilla.nl of bel je met T 0630192621

Vergunning binnen voor CPO Groene Hofje Haarlem

MV MiniVilla bv
Slim Compact Bouwen
Verwersdijk 92
NL 2611 NK Delft
Nederland
T 0630192621
info@minivilla.nl
www.minivilla.nl

Wil je koekjes toestaan?